HSP en het nieuwe brein

HSP en het nieuwe brein

In het boek “Een compleet nieuw brein” van Daniel Pink vertelt hij over een nieuwe manier van kijken, naar wat mensen en organisaties (in de westerse wereld) tegenwoordig succesvol maakt. Het zijn niet meer de advocaten en accountants die het voortouw nemen, maar dat gaat over naar mensen die meer de rechterkant van hun hersenen in hun werk gebruiken. Dat zijn dan de ontwerpers, de ontwikkelaars, de creatievelingen die dat doen. En laat dat nou net de kant van de hersenen zijn, welke goed is ontwikkeld bij hoogsensitieve personen (HSP).

Een korte samenvatting van het boek

In “Een compleet nieuw brein” stelt Pink dat traditionele vaardigheden zoals logica en analyse niet meer voldoende zijn in de moderne samenleving. Hij introduceert het concept van de rechterhersenhelft, die staat voor creativiteit, empathie en intuïtie, en beweert dat dit de sleutel is tot succes in de 21e eeuw.

Pink benadrukt zes essentiële vaardigheden die het nieuwe brein kenmerken: ontwerp, verhaal, symfonie, empathie, spel en zingeving. Ontwerp heeft betrekking op het vermogen om te creëren en esthetisch te denken. Verhaal gaat over het vermogen om een boodschap effectief te communiceren. Symfonie betekent het kunnen zien van het grotere geheel en complexiteit begrijpen. Empathie is het vermogen om je in te leven in anderen. Spel gaat over het vermogen om te experimenteren en plezier te hebben, en zingeving betekent het nastreven van doelen die hoger zijn dan materiële beloningen.

Pink illustreert zijn ideeën met voorbeelden uit diverse sectoren, zoals technologie, geneeskunde en kunst. Hij betoogt dat het integreren van deze zes vaardigheden in ons dagelijks leven en werk cruciaal is voor persoonlijk en professioneel succes.

In het kort stelt “Een compleet nieuw brein” van Daniël Pink dat een evenwicht tussen linker- en rechterhersenhelftvaardigheden cruciaal is in de snel evoluerende wereld van vandaag. Het boek moedigt lezers aan om hun creativiteit te omarmen, empathie te tonen en een holistische benadering te hanteren om je effectief te bewegen in een steeds veranderende samenleving.

Wat heeft HSP met dit nieuwe brein te maken?

Bij HSP is de rechterkant van de hersenen meestal goed ontwikkeld. De zes essentiële vaardigheden waar Pink het over heeft zijn bij HSP juist vaak kenmerkend. We zijn vaak goed in ontwerpen, we zijn creatief. We zijn bij uitstek empathisch. En bekijken het grotere geheel. Om over spel en zingeving nog niet eens te spreken. Wij HSP voldoen eigenlijk van-huis-uit al aan dat nieuwe brein.

Voor mij voelt het als een blauwdruk, die naadloos past bij de eigenschap HSP. En zeker ook dat evenwicht tussen beide hersenhelften, daar zit het wel snor, ik schreef al eens eerder over de verbindingen tussen de helften.

Wat kan ik nu met die wetenschap?

Belangrijk is om die talenten die je hebt niet te negeren. Want we leven in een wereld waar de linkerhelft van het brein nog vaak regeert en we soms geleerd hebben die talenten van je rechterhelft te negeren of te onderdrukken. Pink laat in zijn boek zien dat deze talenten, jouw talenten, nodig zijn voor de wereld. We mogen deze talenten laten floreren en daarmee de wereld een stukje mooier maken.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *