oktober 2023

omgevingsbewustzijn

Omgevingsbewustzijn

In vacatures kom je nogal eens de term ‘omgevingsbewustzijn’ tegen. De definitie die veel werkgevers hanteren is zoiets als: goed geïnformeerd zijn over organisatorische, economische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren Het wordt gezien als competentie, iets dat je kunt ontwikkelen. Echter is dit een definitie in enge zin, want omgevingsbewust omhelst nog wel

Omgevingsbewustzijn Meer lezen »