Arnold ten Oever

Als hoogsensitieve man wist ik het grootste deel van mijn leven niet dat deze eigenschap zoveel impact had. Toen ik dat wel doorkreeg vielen voor mij veel dingen op zijn plek en kan ik beter omgaan met de voor- en nadelen van dit temperament. Nu wil ik mijn kennis hierover graag met anderen delen.

omgevingsbewustzijn

Omgevingsbewustzijn

In vacatures kom je nogal eens de term ‘omgevingsbewustzijn’ tegen. De definitie die veel werkgevers hanteren is zoiets als: goed geïnformeerd zijn over organisatorische, economische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren Het wordt gezien als competentie, iets dat je kunt ontwikkelen. Echter is dit een definitie in enge zin, want omgevingsbewust omhelst nog wel

Omgevingsbewustzijn Meer lezen »