Zelfbeeld

HSP en (negatief) zelfbeeld

Als man heb ik altijd onbewust veel hinder ondervonden van mijn hoogsensitiviteit. Eén belangrijk gevolg was wel een negatief zelfbeeld. Onzeker. Weinig zelfvertrouwen. Dat is natuurlijk niet rechtstreeks te wijten aan mijn hoogsensitiviteit, maar in mijn geval heeft het wel een duidelijke relatie. Heeft het zeer zeker bijgedragen. Ik was altijd anders dan de andere mannen / jongens. En dat anders zijn heeft me wel gevormd. Bijvoorbeeld in het boek van Tom Falkenstein, Hoogsensitieve Mannen wordt ook benoemd dat er wel een relatie is, dat er in verhouding veel hoogsensitieve mannen zijn met een negatief zelfbeeld. Die relatie tussen HSP en negatief zelfbeeld geeft duidelijkheid.

Ik ben altijd bezig geweest met mezelf ontplooien. Ik hou dan ook van nieuwe dingen, ik lees en leer graag. Daarbij heb ik een grote honger naar kennis over verschillende terreinen. Door die zelfontplooiing en soms externe hulp ben ik gaandeweg met verschillende stapjes en sprongetjes mijn negatief zelfbeeld kwijtgeraakt. Grotendeels moet ik daarbij wel zeggen.

Toen voor mij duidelijk werd wat HSP zijn voor mij betekende, heeft dit voor een sprong gezorgd in mijn zelfwaardering en zelfbeeld. Omdat ik:

  1. Opeens wist dat ik niet de enige man ben die anders is
  2. Zag dat er een fysiologische reden is dat ik anders ben
  3. Mijn talenten duidelijk kan zien en waarderen
  4. In zag dat het goed is om zacht te zijn

Ik zal ze hieronder puntsgewijs bespreken.

1. Ik ben niet de enige

Ik was zo blij dat ik ontdekte dat ik bij een “groep” hoorde. Dat ik niet de enige was die zo in elkaar stak. Elke hoogsensitieve man is anders, laat dat wel wezen. Iedereen heeft z’n eigen eigenheid. Maar er zijn overeenkomsten. En overeenkomstige ervaringen. Het is zo mooi om je ervaringen met anderen (mannen in dit geval) te delen en herkenning te zien. Binnen Hoogsensitieve Mannen hebben we hiervoor de HSP Mannencirkels, om ervaringen uit te wisselen.

2. Ik ben fysiologisch anders

Dat fysiologische zit hem met name in het brein. Prikkels worden diepgaander – anders dus – verwerkt. In het boek Het hoogsensitieve brein legt Esther Bergsma uit hoe anders het brein van de HSP werkt. Deze verklaring geeft mij de uitleg dat ik er niets aan kan doen dat ik zo ben zoals ik ben. Ik zit blijkbaar anders in elkaar dan de meerderheid.

3. Ik heb verschillende talenten

Ik ben ervan overtuigd dat elk persoon zijn of haar eigen talenten heeft. Een talent van mij dat bij uitstek gerelateerd is aan HSP is empathie.  Ik voel andere mensen goed aan en kan me goed inleven. Andere talenten van mezelf die ik kan koppelen aan HSP zijn creativiteit en analytisch vermogen.

4. Ik ben zacht

De wereld is al hard genoeg en heeft juist behoefte aan meer zachtheid. Die zin hoorde ik ooit en dat raakte me op een bepaalde manier. Voor mezelf koppel ik de HSP ook aan deze zachtheid. Die zachtheid zit hem voor mij met name in hoe ik met anderen omga. Soms bescheiden,  mezelf wegcijferend (maar niet vergetend!). Anderen helpend en motiverend.

Positief zelfbeeld

Dit lijstje heeft echt een positieve bijdrage geleverd aan mijn zelfbeeld. Het waren voor mij hele waardevolle inzichten die ik kreeg toen ik me meer in HSP ging verdiepen. Hoe hoogsensitiviteit bij mij werkt. Het is prettig te leven met een positief zelfbeeld. Je staat wat steviger in je schoenen en kunt vaak beter tegen kritiek. Dat kost minder energie en je bent – denk ik – een blijer mens.  En dat is heel veel waard.

In het begin van dit artikel schreef ik dat ik “onbewust” veel hinder had ondervonden. Dat onbewust is wel een kern. Er zijn heel veel hoogsensitieve mannen die niet weten dat ze deze eigenschap hebben, en nog veel belangrijker: wat dit voor hen betekent. Door dit wel te weten, kan het bijdragen aan een beter beeld van zichzelf. Een positiever beeld.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *